Klachten

Klachtenreglement

Het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. De eerste stap die je kunt doen is dit met mij bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Als je het moeilijk vindt om je klacht persoonlijk te bespreken, dan kun je dit ook schriftelijk doen. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht in dienen bij Het College van Toezicht van de BPSW .
Aan de hand van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak beoordeelt het College van Toezicht of een klacht ontvankelijk is.

In geval van een vermeende overtreding door een hbo leefstijlcoach kan een cliënt, opdrachtgever of collega een klacht indienen bij de BLCN. De gedragscode heeft geen wettelijke grondslag maar kan in juridische procedures als ontlastende of belastende factor worden meegewogen in de oordeelsvorming.