Hybride werken

Het hybride werken is grotendeels in bedrijven geïntroduceerd en vraagt van uw werknemer aanpassingsvermogen. Hybride werken kan leiden tot moeilijkheden bij het handhaven van een gezonde balans tussen werk en privé. Werknemers kunnen de neiging hebben om overuren te maken, wat kan leiden tot stress en burn-out.  Een coach traject helpt uw werknemer effectief om te gaan met de uitdagingen van hybride werken