Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen.
In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

 • De praktijk Krachtig Door
  Bij Krachtig Door worden door uw bedrijfsmaatschappelijk werker, stresscounselor of leefstijlcoach (hierna genoemd als coach) diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
  Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
  Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van twee jaar.
 • U als betrokkene
  U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens. U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

1 Uw persoonsgegevens in onze administratie

 • Wij zijn verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
 • Wanneer u voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking wil komen worden er op uw nota uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom wij deze gegevens bij u opvragen als u voor vergoeding in aanmerking wil komen.
 • Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2).
 • Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde computer (zie punt 7, beveiliging digitale gegevens).

2 Uw persoonlijke gegevens in een dossier

 • Wij zijn door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.
 • Krachtig Door maakt gebruik van het hulpverleningsprogramma van Curiat. Via Curiat worden digitale brieven met privacygevoelige informatie verzonden via een beveiligde SSL-verbinding. De gegevens worden versleuteld verzonden en is hierdoor niet leesbaar voor derden.  Ze maken gebruik van een sterk wachtwoord, tweestapsverificatie, servers in betrouwbare datacentrum welke beschikt over 24/7 beveiliging, dagelijkse back-ups en veiligheidsupdates.
 • Dit dossier bevat (eventuele) digitale aantekeningen (opgeslagen in een beveiligde computer), de behandelovereenkomst, eventueel een incassomachtiging en/of de verwijsbrief en andere correspondentie, alsmede de aantekeningen van elke sessie door de behandelaar. De handgeschreven werkaantekeningen worden bewaard in een afsluitbare lade in de praktijkruimte van de coach.  Na afloop van de behandeling wordt u dossier, conform wettelijke regels twee jaar bewaard in ons archief.
 • Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van twee jaar (vanaf de laatste behandeling).
 • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens.
 • Uw coach valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
 • U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw coach.
 • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

3 Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult. 

 • Een betaling per overschrijving: uw naam komt voor op afschriften van de bankrekening van Krachtig Door. Wanneer u een betaling doet middels overschrijving geeft u bij betaling toestemming om uw betaalgegevens te verzenden. De accountant van Krachtig Door kan hierdoor uw (achter-)naam en rekeningnummer in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in geval van controle.

4 Uw gegevens op de nota 

 • Na elke sessie ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook uw geboortedatum. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
 • Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
 • Aangezien uw naam, adres (en zonodig geboortedatum) vermeldt staan op de factuur, is deze informatie ook inzichtelijk voor de accountant van Krachtig Door en met Curiat online. Met beide is een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw privacy te waarborgen.
 • U kunt aangeven of u de nota uitgeprint overhandigd wenst te ontvangen, of dat u deze in pdf via de reguliere mail wilt ontvangen.

 5 Privacy in de correspondentie

 • E-mails over algemene zaken en met geen privacygevoelige informatie kunt u sturen naar juliavanhoven@krachtigdoor.nl
 • Privacygevoelige e-mails worden verstuurd via de beveiligde mailbox  van Krachtig Door (met mogelijkheid tot encryptie). U bent zelf verantwoordelijk wanneer u besluit persoonlijke informatie via de reguliere e-mail te sturen.
 • Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt in de brievenbus van de praktijk (en woonadres) ontvangen. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder.

6 Privacy in de wachtkamer

 • Wij kunnen niet inschatten of in de wachtkamer iemand tegenkomt die u kent. Mocht u dit uit oogpunt van uw privacy vervelend vinden, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij zullen dan onze uiterste best doen uw afspraak in te plannen op een tijdstip waarop er geen andere bezoekers in de praktijk zijn. Wij kunnen daar echter geen enkele aansprakelijkheid voor nemen.

6.1 Privacy in de spreekkamer. 

 • Uw coach valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
 • Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de coach, maar ook niet door de klant.

 7 Beveiliging digitale gegevens. 

 • Beveiliging website: Krachtig Door is bezig met een beveiligde (https) website met cookie vermelding.
 • Voor het ontvangen van privacygevoelige mailberichten is een beveiligde mailbox ingericht met het volgende adres: krachtigdoor@curiat.nl
 • Mocht een cliënt per abuis de persoonlijke informatie naar het standaard mailadres hebben verstuurd, dan wordt deze bewaard op de computer van Krachtig Door die is beveiligd met een wachtwoord en voorzien van de laatste beveiligingsupdates.
 • Krachtig Door beschikt over een afgeschermde Wifi netwerk. Dit Wifi netwerk is beveiligd met een wachtwoord. Ook alle andere apparatuur (computer, laptop, mobiele telefoon) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd.
 • Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de coach, maar ook niet door de klant.

8 Cookies

Cookie beleid Deze site maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. In de regel zullen cookies uw surfervaring verbeteren. U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op deze site en op anderen. De meest effectieve manier om dit te doen is om cookies in uw browser uit te schakelen. 

9 Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.