Stoppen met roken

Stoppen met roken is een online programma met 4 ondersteunende gesprekken. Door meer inzicht te geven in verslaving en verschillende praktisch handvatten te bieden wordt de client steun geboden om te stoppen met roken.

In de consulten wordt stilgestaan bij de motivatie van de client en de steun vanuit te omgeving. Het rookgedrag wordt geregistreerd en de voor-en nadelen van het roken worden in kaart gebracht. Er worden doelen gesteld en een stopplan gemaakt. Tevens wordt er stilgestaan bij de tabaksverslaving, het stoppen met roken en het geven van handvatten tijdens de stoppoging. Na deze consulten heeft de client inzicht in zijn gewoontes, risicosituaties en helpende – en niet helpende gedachten. Er worden handvatten gegeven om met trek om te gaan en een terugvalpreventieplan gemaakt.