Stresscounseling

Teveel stress op het werk en privé kan leiden tot overspannenheid en burn- out. Het is de meest voorkomende beroepsziekte. Stress kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld werkdruk, veranderingen in de organisatie, communicatie,  de omgang met collega’s, ziekte van de partner of van de werknemer zelf. Maar ook kan de oorzaak liggen in persoon gelegen factoren zoals perfectionisme, niet goed kunnen plannen of omgaan met veranderingen.

Bij stresscounseling worden werknemers begeleid die kampen met stressproblemen, overspannen zijn of zelfs in een burn-out terecht zijn gekomen. Hun persoonlijke achtergrond wordt in kaart gebracht, patronen in het werk en privé worden inzichtelijk gemaakt en er wordt aandacht besteed hoe de werknemer de weg naar balans terug kan vinden.

Stresscounseling richt zich op het versterken van de eigen kracht en hervinden van de balans  middels individuele gesprekken en indien gewenst met een aanvullend online training programma.