Tarieven

Kosten voor geleverde diensten zijn afhankelijk van de vraag.

  • Intake
  • Consult
  • Rapportage
  • Training
  • Workshop
Het eerste kennismakingsgesprek middels telefonisch contact is altijd gratis. Voor meer informatie over tarieven neem contact op met Julia van Hoven 0622575719.
 
Vergoedingen
Voor bedrijfsmaatschappelijk werk, stresscounseling en leefstijlcoaching zijn er mogelijkheden om de behandelingen vergoed te krijgen. Dit hangt van verschillende factoren af en het is verstandig om vooraf aan de behandeling na te gaan of het daadwerkelijk vergoed wordt om eventuele misverstanden te voorkomen.
 
Vergoeding via de werkgever
Ervaart u (stress-gerelateerde) klachten of zit u in de  ziektewet, dan is uw werkgever mogelijk bereid om de kosten van de behandeling bij bedrijfsmaatschappelijk werk te vergoeden.
Wanneer u twijfelt of uw probleem onder coaching van  bedrijfsmaatschappelijk werk valt neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op .
 
Vergoeding via zorgverzekeraar of Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zorgverzekeraar: U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding van de kosten van de behandeling. Op dit moment vergoeden nog niet alle zorgverzekeraars leefstijlcoaching.  Sommige kosten kunnen ook onder ‘alternatieve geneeswijzen’ vallen. Deze zijn ondergebracht in de aanvullende verzekering onder psychosociale of natuurgeneeskundige therapie.
 
WMO:U kunt contact opnemen met uw gemeente. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zou u mogelijk een (gedeeltelijke of gehele) tegemoetkoming kunnen ontvangen. Hiervoor neemt u contact op met uw gemeente. De vergoedingen zijn per gemeente verschillend geregeld.
 
Vergoeding via persoonsgebonden budget
Via het vrij besteedbare gedeelte van ‘ondersteunende begeleiding’ uit het PGB is het wellicht mogelijk de begeleiding te bekostigen.
 
Vergoeding via eigen bedrijf
U kunt coaching mogelijk als Persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps-of bedrijfskosten fiscaal aftrekken mits de problemen /klachten werk gerelateerd zijn.
 
Vergoeding via fiscale regelingen
U kunt nagaan of u de kosten van de belasting terug kunt ontvangen .