‘Werkhervatting na de diagnose kanker’

In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd, dat betekent dat 300 mensen per dag de diagnose kanker krijgen.  Veel van deze mensen die kanker krijgen zijn werkzaam. De werknemer wordt plotseling patiënt en dit kan voor de werknemer, collega’s en werkgever grote gevolgen hebben. Steeds meer mensen willen blijven werken, na maar ook tijdens de behandeling. Zorgen dat iedereen mee kan blijven doen op het werk vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een goed verzuimbeleid bij werknemers met kanker draagt bij aan het verkorten van langdurig verzuim. Ook draagt een goed verzuimbeleid bij aan het stimuleren van werknemers met kanker om betrokken te zijn en blijven bij de organisatie.

De ziekte kanker betekent niet altijd dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Ook tijdens behandelingen willen en kunnen mensen steeds vaker werken. Het blijven werken of terugkeren naar werk hangt samen met de soort kanker, het stadium van de ziekte en het type behandeling (een operatie, chemo-, immuno- en hormoontherapie, bestraling etc.). Deze intensieve behandelingen kunnen op korte en/of lange termijn voor bijwerkingen zorgen. Naast lichamelijke klachten kunnen er ook psychische klachten worden ervaren. Zo is vermoeidheid een vaak ervaren klacht, die zowel een fysieke als psychische component kan hebben.

De lange termijn gevolgen (van de behandeling) heeft invloed op werkhervatting. De werknemer kan door de ingrijpende ziekte twijfelen aan eigen kunnen en vindt het mogelijk lastig om de opbouw van zijn of haar werk vorm te geven.   Opbouw van uren en taken dienen gestructureerd opgebouwd te worden. Dit doet een beroep op de andere  teamleden.  Goede afspraken over vervanging, verantwoordelijkheden en takenverdeling voorkomen dat andere teamleden door ziekteverzuim meer werkdruk ervaren en hierdoor overbelast raken.

Om langdurig verzuim van een werknemer te voorkomen na een levensbedreigende ziekte als kanker is een ondersteunende (werk)omgeving van belang. Verbinding met de werkvloer helpt mee aan het terugkeren in het eigen werk en het herstel van de kankerpatiënt. Weer aan de slag gaan geeft grip op het leven en werk, waarbij het belangrijk is dat dit onder deskundige begeleiding gebeurd. Door goede communicatie en helder verzuimbeleid weten ook de teamleden waar zij aan toe zijn. Hierdoor kunnen zij anticiperen op welke maatregelen genomen moeten worden om de zieke werknemer te vervangen en/ of te ondersteunen tijdens re-integreren.

Wanneer de werkomgeving overzichtelijk en veilig genoeg is voor de werknemer zal dit bijdrage aan een sneller en beter herstel.

 Enkele tips 

  • Wijs een contactpersoon op de werkvloer aan die de communicatie tussen werk en werknemer onderhoudt tijdens de behandelingen. Hierdoor blijft de werknemer betrokken bij het werk, mits het niet uit het perspectief is van controle. Dit is prettig voor collega’s die willen weten hoe het met de werknemer gaat en ook voor de werknemer zelf.
  • Houdt ook een contactpersoon (buddy) aan als de werknemer weer werkt en regel een vangnet op het werk als het werk ineens niet meer lukt.
  • Werk samen met een verzuimcoach,  bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts.
  • Wees op de hoogte van verschillende behandel mogelijkheden rondom werk en kanker.  Er is goede professionele begeleiding in het reguliere circuit voor de werknemer te vinden. Dit drukt ook de kosten voor het bedrijf.
  • Onderzoek de online hulpmethoden met zelfmanagement strategieën die werknemers ondersteunen bij herstel na kanker.
  • Vraag als leidinggevende  door op wat de werknemer nodig heeft om het werk te kunnen hervatten en vol te houden en blijf dit monitoren,

Meer weten, kijk op:

www.kanker.nl,  www.iknl.nl,  https://nfk.nl/kanker-en-werk,