Bedrijfscoaching

Krachtig Door coacht werknemers in organisaties bij problemen in zowel privé- als werksituaties en adviseert hierbij de leidinggevenden of werkgever. Een goede balans tussen werk en privé en door op tijd mentale problemen van de werknemer te signaleren kan een werkgever (langdurig) verzuim voorkomen. Gezond en met een plezier naar je werk gaan is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Een werknemer verzuimt minder en presteert meer wanneer hij of zij goed in zijn vel zit. Inzetten op signaleren, bevorderen van welzijn, gezondheid en employabiliteit zorgt voor vitale werknemers.

Mijn ervaring is dat na een aantal gesprekken met de bedrijfscoach er voor de werknemer weer grip en overzicht komt op de situatie. Werknemers ervaren weer een regie en krijgen weer zelfvertrouwen, een goed functioneren ligt dan weer binnen handbereik. De bedrijfscoach wordt door de werkgever ingeschakeld bij:

 • (voorkomen van) burn-out of overspannenheid
 • assertiviteit
 • omgaan met life events
 • re-integratie na verzuim of ziekte
 • rouwverwerking
 • persoonlijke problematiek
 • aanpassingsproblemen bij veranderingen binnen organisaties.
 • disfunctioneren of verminderd functioneren
 • schokkende gebeurtenissen in zowel werk- als privé situatie
 • persoonlijke effectiviteit en communicatie.
 • Bij geëscaleerde conflicten verwijs ik door.

Vertrouwenspersoon ; Als u op zoek bent naar een vertrouwenspersoon verwijst Krachtig Door u door naar een partner.

Leefstijlcoaching: Voor het versterken van vitale werknemers  is ook leefstijlcoaching geschikt. Krachtig Door begeleidt bij het doorbreken van ingesleten gewoontes en ondersteunt met kleine aanpassingen naar een gezondere leefstijl.  https://www.krachtigdoor.nl/gezondheidsbevordering

Krachtig Door Werk-Krachtig Door Leefstijl

https://www.krachtigdoor.nl/contact/