Krachtig Door Werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk U streeft als werkgever naar goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een werknemer verzuimt minder en presteert meer wanneer hij of zij goed in zijn vel zit. Inzetten op bevorderen van welzijn, gezondheid en employabiliteit zorgt voor vitale werknemers. Een goede balans tussen werk en privé en door op tijd mentale problemen van de werknemer te signaleren kan een werkgever (langdurig) verzuim voorkomen. Dit kan preventief door leefstijlcoaching, maar ook curatief als iemand dreigt of al verzuim heeft.

Stresscounseling Teveel stress op het werk en in de privé sferen kan leiden tot overspannenheid en burn out. Het zijn de meest voorkomende beroepsziekten. Stress kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld werkdruk, veranderingen in de organisatie, communicatie,  omgaan met collega’s, ziekte van partner of van de werknemer zelf. Maar ook kan de oorzaak liggen in de persoon gelegen factoren zoals perfectionisme, niet goed kunnen plannen of omgaan met veranderingen. Stresscounseling richt zich op het versterken van de eigen kracht en regie van de werknemer middels evidence based interventies. 

Ziekte  en re-integratie Werknemers willen na ziekte weer aan de slag op de werkvloer. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Vermoeidheid, concentratiestoornissen en andere klachten blijken vaak een belemmering te zijn om het werk op te bouwen. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan uw werknemer met een medische beperking of ziekte deskundig ondersteunen bij terugkeer naar werk. Aspecten zoals belastbaarheid, energiebalans en rouwverwerking zijn onderdeel van de begeleiding en tevens het adviseren van  leidinggevenden en managers.

Kanker en werk Bedrijfsmaatschappelijk werker Julia van Hoven is gespecialiseerd in het begeleiding van mensen en kanker. De begeleiding richt zich op het leren omgaan met de gevolgen van kanker en het hervinden van een nieuwe balans op zowel werk als privé gebied. 

Rouwbegeleiding Werknemers die geconfronteerd zijn met een verlies. Verlies van een familielid, partner of ander verlies kan ertoe leiden dat werknemers minder in staat zijn om goed te functioneren op de werkvloer.

Gezamenlijk gesprek werkgever en werknemer bij arbeidsconflict Bij verzuim of voorkomen van verzuim is een gezamenlijk gesprek met de werkgever en werknemer onder leiding van de bedrijfsmaatschappelijk werker mogelijk. In dit gesprek zal gekeken worden naar de problematiek en welke effecten deze op het werk hebben. In een driegesprek zal samen gekeken worden naar de knelpunten en de mogelijke oplossingen van beide partijen om uiteindelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Leefstijlcoaching Om verzuim te voorkomen en mensen gezond en vitaal te krijgen en te houden is leefstijlcoaching geschikt. De leefstijlcoach weet hoe je ingesleten gewoontes kunnen doorbreken en met kleine aanpassingen iemands leefstijl positief kan veranderen. Zie hiervoor meer op mijn webpagina https://www.krachtigdoor.nl/gezondheidsbevordering

Vertrouwenspersoon Julia van Hoven kan optreden als externe vertrouwenspersoon en biedt hierbij ondersteuning aan ongewenste omgangsvormen.

Krachtig Door Balans- Krachtig Door Werk-Krachtig Door Leefstijl